Kutsete andmine 2011-2023

Spordipsühholoogi kutse andmine (tähtaeg 20.10.2023)

Kliinilise psühholoogia kutsete andmine (tähtaeg 31.08.2023)

Psühholoog-nõustaja kutse andmine (tähtaeg 01.11.2023)

Koolipsühholoogi kutsete andmine (tähtaeg 01.10.2023)

Koolipsühholoogi kutsete andmine (tähtaeg 01.10.2022)

Spordipsühholoogi kutse andmine (15.10.2022)

Psühholoog-nõustaja  kutse taotlemine (tähtaeg 01.11.2022)

Kliinilise psühholoogia kutsete taastõendamine (tähtaeg 03.12.2021)

Koolipsühholoogia kutse andmine (tähtaeg 01.10.2021)

Spordipsühholoogi kutse andmine (tähtaeg 15.10.2021)

Kliinilise psühholoogia kutsete andmine (tähtaeg 03.09.2021)

Euroopa Psühholoogitunnistuse (EuroPsy) taotlemine on välja kuulutatud (tähtaeg 26.11.2020)

Koolipsühholoog, tase 7 ja koolipsühholoog, tase 8 (dokumentide esitamise tähtaeg 01.10.2020)

Spordipsühholoog, tase 7 kutse andmine (dokumentide esitamise tähtaeg 15.10.2020)

Kliinilise psühholoogia kutsete väljaandmine (dokumentide tähtaeg 31.08.2020) Vt kuulutust siin.

Psühholoog-nõustaja kutse andmine (dokumentide esitamise tähtaeg 01.10.2020; kutsekomisjon koguneb 23.10.2020; kutseeksam toimub novembris 2020; 26.augustil kell 15.00-17.00 toimub psühholoog-nõustaja kutse alane infoseminar asjast huvitatuile; osalemine eelregistreerimisega https://forms.gle/S3HPmwkqyC5AuYbc7)

Kliinilise psühholoogia kutsete andmine (tähtaeg 26.08.2019)

Koolipsühholoogia kutsete andmine

Kliinilise psühholoogia kutsete andmine  (10.mai 2018)

Koolipsühholoogia kutsete andmine (tähtaeg 4.oktoober 2017) 

Kliinilise psühholoogia kutsete andmine (tähtaeg 7. september 2017)

Koolipsühholoogide  kutsete andmine (tähtaeg 30. detsember 2016)

Kliinilise psühholoogia kutsete andmine (tähtaeg 7. september 2016)

Koolipsühholoogide  kutsete andmine (tähtaeg 31. juuli 2016)

Kliinilise psühholoogia kutsete andmine (tähtaeg 21.detsember 2015)

....

Kliinilise psühholoogia kutsete andmine 03.11.2011

Koolipsühholoogia kutsete andmine 28.10.2011

  

 

Kutse taotlemise voorude ja kutseeksamite ajad ning dokumentide esitamise planeeritud tähtajad
  
 
Dokumentide esitamise tähtaeg Komisjoni koosolek kutsete andmise otsustamiseks  Esmataotlejate suuline hindamine
31.august 2023 15.september 2023 9-10.november 2023
5.september 2022 21.september 2022 5. detsember 2022
3.september 2021 14.september 2021 detsember 2021
31.august 2020 15.september 2020  6.november 2020
26. august 2019 17. september  2019 25. oktoober 2019
21. august 2018 11. september  2018 24. september 2018
7. september 2017 19. oktoober 2017 13. detsember 2017 
7. september 2016 18. oktoober 2016 14. detsember 2016
21. detsember 2015 26. jaanuar 2016 11. ja 13.aprill 2016 
                    
 

 

Koolipsühholoogia kutsete andmine (tähtaeg 01.10.2020)

Koolipsühholoogia kutsete andmine (tähtaeg 01.oktoober 2018)

Koolipsühholoogia kutsete taotlemine (tähtaeg 04.10.2017)

Koolipsühholoogia kutsete taotlemine (tähtaeg 30.12.2016)

Koolipsühholoogia kutsete taotlemine (tähtaeg 31.07.2016)

Taotletavad kutsed ja kutsestandardid:

Koolipsühholoog, tase 7

Koolipsühholoog, tase 8

Kutse taotlemise eeltingimused (kutse andmise kord, p. 2.1)

Kutse taotlemiseks esitatavad dokumendid (kutse andmise kord, p.2.2)
 
Kutse taotlemise avaldus jm vajalikud vormid pdf-failidena või doc-failidena (kutse andmise kord, lisad)
 
Kutse taotlemise voorude ja kutseeksamite ajad ning dokumentide esitamise planeeritud tähtajad

 

Kutse taotlemise tasu 
 
Kutse andmise kord
 
Hindamisjuhend
 
Kutsekomisjoni koosseis
 
Kutse andja kontakt
 

Psühholoog-nõustaja kutse taotlemine (tähtaeg 01.11.2023)

Dokumentide esitamise tähtaeg Kutsekomisjoni koosolek Hindamise II pool
01.10.2021  22.10.2021 novembri II pool 2021
 01.11.2022    
01.11.2023 13.11.2023  

Kõik taotlemiseks vajalikud dokumendid on leitavad ka alljärgnevast veebi-kaustast: 

 

https://drive.google.com/drive/folders/1jshACBL_CfdTkzItJH9yuJO79G5zWpml?usp=sharing 

 

Kutsestandard

Kutse andmise kord

Hindamisstandard

Avaldus ja erialane CV (esmataotleja) 2022

Juhendatud praktika aruanne

Praktika juhendaja hinnang

Superviisori hinnang 

Töökogemuse aruanne

JuhtumianalüüsPowered by Website Baker