Vastavalt Tervishoiu ja Sotsiaaltöö Kutsenõukogu 11.12.2013 koosoleku otsusele nr 17 kuulutati psühholoogia kutseala kutsete (kliinilise psühholoogia kutsed ja koolipsühholoogia kutsed) kutse andja avaliku konkursi võitjaks Eesti Psühholoogide Liit. Kutsestandardite ja muude dokumentidega on võimalik tutvuda Kutsekoja veebilehel (www.kutsekoda.ee).

 

 

Arhiiv

Kliinilise psühholoogia kutsete andmine. Tähtaeg 16.02.2015

Koolipsühholoogia kutse andmine (tase 7). Tähtaeg 01.11.2014

Kutse andmise kord

Avaldus ja CV

 

 

Kliinilise psühholoogia kutsete andmine 07.02.2014 (tähtaeg 12.03.2014)

 

 

Eesti Psühholoogide Liidu poolt väljastatud kutsetunnustused leiad siit.

Powered by Website Baker