KUULUTUS (tähtaeg 31.08.2023)
 
Taotletavad kutsed ja kutsestandardid
 
Kliiniline psühholoog, tase 7
 
 
Kutse taotlemise eeltingimused (Kutse andmise kord, 29.04.2021)
 
Kutse taotlemiseks esitatavad dokumendid (Kutse andmise kord)
 

Kliinilise psühholoogia kutsete  taotlemiseks  dokumendid (doc-failidena):

Avaldus ja CV vorm

Hariduse analüüs

Eetika vanne

Erialase arengu register

Praktika kokkuvõte

Juhendaja hinnang

 

NB! Juhiseid kliinilise psühholoogia kutsete taotlemise juurde
 

Kutse taotlemise tasu 

 
Kutse andmise kord
 
Hindamisjuhend
 
Kutsekomisjoni koosseis
 
Kutse andja kontakt
 
 

  
 
 
 
 

 

Powered by Website Baker