KUULUTUS (tähtaeg 03.09.2021)
 
Taotletavad kutsed ja kutsestandardid
 
Kliiniline psühholoog, tase 7
 
 
Kutse taotlemise eeltingimused (Kutse andmise kord, 29.04.2021)
 
Kutse taotlemiseks esitatavad dokumendid (Kutse andmise kord)
 

Kliinilise psühholoogia kutsete  taotlemiseks  dokumendid (doc-failidena):

Avaldus ja CV vorm

Hariduse analüüs

Eetika vanne

Erialase arengu register

Praktika kokkuvõte

Juhendaja hinnang

 

NB! Juhiseid kliinilise psühholoogia kutsete taotlemise juurde
 
Kutse taotlemise voorude ja kutseeksamite ajad ning dokumentide esitamise planeeritud tähtajad
  
 
Dokumentide esitamise tähtaeg Komisjoni koosolek kutsete andmise otsustamiseks  Esmataotlejate suuline hindamine
3.september 2021 14.september 2021 detsember 2021
31.august 2020 15.september 2020  6.november 2020
26. august 2019 17. september  2019 25. oktoober 2019
21. august 2018 11. september  2018 24. september 2018
7. september 2017 19. oktoober 2017 13. detsember 2017 
7. september 2016 18. oktoober 2016 14. detsember 2016
21. detsember 2015 26. jaanuar 2016 11. ja 13.aprill 2016 
                    
 
Kutse taotlemise tasu 
 
Kutse andmise kord
 
Hindamisjuhend
 
Kutsekomisjoni koosseis
 
Kutse andja kontakt
 
 

  
 
 
 
 

 

Powered by Website Baker