EPL-i liikmeks astumiseks on vaja esitada avaldus (https://forms.gle/ohd1RP1VoPHj6Nyx5), mille osaks on lühike enesetutvustus ja 3 EPL-i liikmest soovitaja nimed ja kontaktandmed. Soovitajatega tuleb ühendust võtta ja veenduda, et nad on nõus soovitama, kuid eraldi soovituskirja ei ole vaja esitada. Vastavalt põhikirjale võib "EPL-i liikmeks /.../ vastu võtta isikuid, kes tegelevad rakendusliku või uurimusliku psühholoogiaga ja oma tegevusega panustavad psühholoogia arengusse Eestis. Rakenduspsühholoogi pädevuse tõenduseks on kutsekvalifikatsioon ja töö psühholoogina. Psühholoogiateadlase pädevuse tõenduseks on magistrikraad ja kvalifitseeritud uurimistegevus." Otsuse teeb volikogu 2/3 häälteenamusega.

 

 

Powered by Website Baker