Välja on kuulutatud spordipsühholoog, tase 7 kutse andmine järgmise ajakava alusel:

 
 
Dokumentide esitamise tähtaeg  Hindamise I pool  Hindamise II pool
15.10.2022 (01.10.2022 VÕTA taotluse esitamise tähtaeg)  15.11.2022 15.12.2022
     


Spordipsühholoog, tase 7 kutsestandard 

Spordipsühholoogi kutse andmise kord

Spordipsühholoogi kutse taotleja hindamisstandard

Varasemate õpingute ja töökogemuse arvestamise (VÕTA) põhimõtete rakendamine spordipsühholoogi kutse taotlemisel

 

Spordipsühholoogi kutse  taotlemise dokumendid:

Spordipsühholoogi kutse taotlemise avaldus 

Spordipsühholoogi kutse taotleja erialane CV 

Spordipsühholoogi kutse taotleja hariduse analüüs 

Spordipsühholoogi kutse taotleja juhendatud erialapraktika kokkuvõte 

Spordipsühholoogi kutse taotleja erialapraktika juhendaja hinnang 

Spordipsühholoogi kutse taotleja eetikavanne 

Koopiad haridust tõendavatest dokumentidest psühholoogia erialase magistritaseme õpingute läbimise kohta (vt täpsemalt Spordipsühholoogi kutse andmise korda)

Professionaalse filosoofia kirjeldus (esitatakse vabas vormis kirjutsena, vt Spordipsühholoogi kutse andmise korda)

Maksekorralduse koopia või muu tõend kutse andmisega seotud kulude tasumise koha (vt Spordipsühholoogi kutse andmise korda)

 

Kutse taotlemise tasu

Kutsekomisjoni koosseis 

Kutse andja kontakt

Powered by Website Baker