UUS!!

 

 

Dokumentide esitamise tähtaeg Kutsekomisjoni otsus hindamisele lubamise kohta  Hindamise I etapp Hindamise II etapp
01.10.2021  08.10.2021 kuni 01.11.2021 kuni 10.12.2021

 Kutseeksami tasu on 185 eurot ja taastõendamise tasu 75 eurot.

 See tuleb maksta Eesti Psühholoogide Liidu arveldusarvele EE171010220092554017 SEB Pangas.

 

 

Dokumendid:

Kutsete andmise kord (18.06.2021)

Vorm kutse taotlejale (tase 7)

Vorm kutse taotlejale (tase 8)

Hindamisstandard (tase 7)

Hindamisstandard (tase 8)

 

Kutsestandard, tase 7

Kutsestandard, tase 8

 

 

Arhiiv

Koolipsühholoogia kutsete andmine (tähtaeg 01.10.2020)

Koolipsühholoogia kutsete andmine (tähtaeg 01.oktoober 2018)

Koolipsühholoogia kutsete taotlemine (tähtaeg 04.10.2017)

Koolipsühholoogia kutsete taotlemine (tähtaeg 30.12.2016)

Koolipsühholoogia kutsete taotlemine (tähtaeg 31.07.2016)

 

Taotletavad kutsed ja kutsestandardid:

Koolipsühholoog, tase 7

Koolipsühholoog, tase 8

 

 

 

 
Kutse taotlemise eeltingimused (kutse andmise kord, p. 2.1)
 
Kutse taotlemiseks esitatavad dokumendid (kutse andmise kord, p.2.2)
 
Kutse taotlemise avaldus jm vajalikud vormid pdf-failidena või doc-failidena (kutse andmise kord, lisad)
 
Kutse taotlemise voorude ja kutseeksamite ajad ning dokumentide esitamise planeeritud tähtajad

 

                

 
Kutse taotlemise tasu 
 
Kutse andmise kord
 
Hindamisjuhend
 
Kutsekomisjoni koosseis
 
Kutse andja kontakt
 
 
 
   
 
 
 
 

 

Powered by Website Baker