Psühholoog-nõustaja kutse andmine (dokumentide esitamise tähtaeg 01.10.2020)

Kutsekomisjon koguneb 23.10.2020

Kutseeksam toimub novembris 2020 (kuupäev täpsustub)

26.augustil kell 15.00-17.00 toimub psühholoog-nõustaja kutse alane infoseminar asjast huvitatuile. Osalemine eelregistreerimisega https://forms.gle/S3HPmwkqyC5AuYbc7

 

Dokumendid:

Kutsestandard

Kutse andmise kord

Hindamisstandard

Avaldus ja erialane CV (esmataotleja)

Juhendatud praktika aruanne

Tööjuhendaja hinnang

Juhtumianalüüs

Powered by Website Baker