Eesti Psühholoogide Liit on kliinilise psühholoogia, koolipsühholoogi, psühholoog-nõustaja ja spordipsühholoogi kutsete andjaks vastavalt Tervishoiu Kutsenõukogu otsusele nr 32 (16.11.2023).

Taotlejale antud kutse kantakse kutseregistrisse. Paberil kutsetunnistus väljastatakse kutse saanud isikule tema taotlusel (Kutseseadus, §15 lg 1); paberil kutsetunnistus kehtib ainult sellekohase kande olemasolu korral kutseregistris (Kutseseadus, §21 lg 4). Tunnistusi on võimalik ka tagantjärele trükkida, milleks tuleb kutse taotlejal pöörduda kutse andja poole. Eesti Psühholoogide Liidu poolt väljastatud kutsetunnustused leiad Kutseregistrist.

 

Kutsete andmine 2024. aastal
 
Kliinilise psühholoogi kutsed
 
Koolipsühholoogi kutsed
  • dokumentide esitamise tähtaeg 01.10.2024
  • kutsekomisjoni e-postiaadress: koolipsy.kutsekomisjon@gmail.com
  • Kutsete andmise kord (pdf)
Psühholoog-nõustaja kutse
 Spordipsühholoogi kutsed

 

 

Powered by Website Baker